Blogg

Vad är naprapati?

Jag skall i korthet försöka förklara vad en naprapat är för något, vilka behandlingsmetoder han/hon använder och hur han/hon arbetar. Jag har därför lånat några utdrag från Naprapathögskolans hemsida.

Ordet naprapati kommer av det Tjeckiska “naprapvit” som betyder korrigera och det grekiska “pathos” som betyder lidande. Det syftar således på att korrigera orsak till lidande. Naprapatin är en utveckling ur kiropraktiken och uppstod ca. 1907, då Oakley Smith, som var amerikansk kiropraktor, formulerade grundteserna.

Naprapati är inget medicinskt ämne eller behandlingsmetod utan ett behandlingssystem som bygger på manuell medicin. Begreppet “manuell medicin” syftar på att man till stor del förlitar sig på sina egna händer för att undersöka och behandla människans rörelseapparat: skelett, leder och muskler.

Under 1900-talets utveckling av naprapatin i USA och sedan 1970 i Sverige har naturligtvis naprapatin förändrats, utvecklats och påverkats av andra vetenskaper som sjukgymnastik, idrottsträning och den etablerade medicinen. De olika metoder som bygger upp naprapatin är inte unika för naprapatin utan ingår, till olika delar, i besläktade delar av den manuella medicinen, som utövas av kiropraktorer, sjukgymnaster, läkare, osteopater och massageterapeuter. Det som är det unika är hur ingående metoder kombineras för att ge bästa effekt.

Det är viktigt att framhålla att det inte finns något mystiskt eller hemligt inom naprapatin. Verksamheten baseras på ett humanbiologiskt och beteendetänkande och är idag accepterat av samhället, vilket visas av att legitimation infördes 1994.

Den “alternativmedicinska” stämpeln beskriver idag snarast det faktum att den naprapatiska vården fortfarande bedrivs med mycket blygsamt stöd av skattemedel och, till största delen, utan att organiseras av landstingen.

En legitimerad naprapat har gått en 4-årig utbildning på Naprapathögskolan och därutöver praktiserat ett år, bl.a. inom offentlig vård, för att kunna bli legitimerad av Socialstyrelsen. Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet för naprapater. Naprapater lyder precis som alla andra legitimerade yrkesutövare under Hälso- och sjukvårdens lagar och förordningar. Det medför naturligtvis en ökad trygghet för patienterna.

Naprapaten har ett självständigt vårdansvar. Det innebär att patienten både kan gå direkt till naprapat eller bli remitterad från annan vårdgivare. I båda fallen har naprapaten ansvar för att undersöka och behandla patienten korrekt och dokumentera sina åtgärder.

Naprapaten måste därför kunna uppmärksamma sådana fynd hos patienten som gör att patienten borde undersökas av annan vårdgivare och sådant som gör att naprapatisk behandling inte bör utföras, eller utföras med större försiktighet än vanligt.

Behandlingsmetoder

Naprapatins styrka ligger i att flera behandlingsmetoder kombineras:

  1. Manipulation som är naprapatens viktigaste behandlingsmetod är en teknik där man med olika behandlingsgrepp normaliserar rörligheten och funktionen i leder. Här använder naprapaten mycket specifika handgrepp som utförs med hög hastighet, litet rörelseutslag och med så lite kraft som möjligt.

  2. Mobilisering är ett alternativ till manipulation som skiljer naprapaten från de flesta andra yrkesgrupper. Vid mobiliseringen tas mycket specifika och lednära handgrepp som sedan utförs långsamt till skillnad från manipulationen. Även mobiliseringen används för att normalisera ledrörligheten återvinna funktionen.

  3. Triggerpunktsbehandling används för att minska lokal smärta men även smärtutstrålning. De spända muskelsträngarna behandlas med flera olika metoder där muskeltöjning är en gemensam komponent.

  4. Muskeltöjning (stretching) av muskler används för att minska muskelspänning och normalisera rörlighet och funktion.
  5. Klassisk massage av muskler och bindväv för att mjuka upp vävnaden och minska muskelspänning samt öka genomblödningen. Dessa effekter gör massagen mycket effektiv i smärtlindrande syfte.

  6. Naprapaten ger ofta träningsråd. Här ställs alltid patientens styrka i relation till rörligheten och övningarna kan bestå av såväl muskeltöjning som specifik eller allmän styrke- och konditionsträning.

  7. Råd om ergonomi och hur patienten skall klara sitt vardagliga liv är andra viktiga delar som diskuteras. Naprapaten har god kunskap i att göra arbetsplatsanalyser och i att åtgärda eventuella problem.

  8. Olika fysikaliska hjälpmedel som ultraljud och djupverkande värmebehandling (kapacitiv el) användes som ett komplement i behandlingen. Inom till exempel idrottsskadebehandlingen, som är ett viktigt område för naprapater, är dessa metoder viktiga.

Naprapati i framtiden

Naprapatin har sedan länge varit allmänt accepterat i samhället som ett värdefullt komplement till den traditionella sjukvården. Många människor söker naprapat för sina besvär då de i naprapatin finner effektiv såväl behandling som hjälp med att åtgärda de bakomliggande orsakerna. Naprapaterna är geografiskt väl spridda över Sverige och sedan legitimeringen, samarbeten med den övriga sjukvården och landstingen allt vanligare.

Då det idag inte längre finns några sakliga och knappast heller några ideologiska säl till att naprapater inte skall utgöra en del av och ett komplement till den offentliga sjukvården kommer med största sannolikhet detta att bli fallet i framtiden.

Naprapater med vårdavtal kommer säkert att öka i antal men även antalet naprapater inom såväl primärvård som sluten vård kommer att öka i takt med att landstingen och andra beslutsfattare upptäcker fördelarna med yrkesgruppen.

Naprapaterna har redan i sin grundutbildning en sådan bredd i sina kunskaper att de kan ta ett eget medicinskt ansvar och snabbt nå långsiktiga resultat med de patientgrupper som idag kanske kostar samhället allra mest i form av produktionsbortfall och sjukvårdskostnader, patienter med besvär från rörelse- och stödjeorganen.

Troligt är också att naprapater i framtiden i allt större utsträckning kommer att anställas på företag av samma orsaker som ovan.

När det gäller dessa patientgrupper som ofta har många olika orsaker till sina såväl fysiska som psykosociala, kommer med största sannolikhet olika nätverk byggas upp där man ställer patienten i centrum för att på så sätt effektivt nå patienten så tidigt som möjligt vilket ju är den avgörande faktorn när det gäller behandlingsresultat och att undvika långtidssjukskrivningar.

I sådana nätverk skulle läkare, naprapater och sjukgymnaster kunna komplettera varandra på ett utmärkt sätt då dessa tre yrkesgrupper väl täcker in nödvändig kunskap och behandlingsteknik när det gäller patienter med besvär från rörelse- och stödjeorganen.

Denna typ av samarbeten finns redan idag representerade och är synnerligen effektivt då patienten själv slipper söka sig till olika instanser utan istället tas om hand av den terapeut som i just det fallet är lämpligast vilket naturligtvis spar tid.

Du som vill veta ännu mer om naprapati kan gå in på Naprapathögskolans egen hemsida www.nph.se eller på Svenska Naprapatförbundets hemsida www.svenska-naprapatforbundet.se